TOP

Leerlijn Patiëntveiligheid Bachelor en master geneeskunde VUMC – compas

Initiatiefnemer(s): VUMC

 • Contactpersonen: Martine de Bruijne en Franciska Houben
 • Doelgroep: co-assistenten
 • Dit voorbeeld heeft betrekking op: diverse veiligheidscompetenties

Omschrijving

VUMC heeft een leerlijn Patiëntveiligheid ontwikkeld voor de opleiding geneeskunde als onderdeel van professionele ontwikkeling.

Algemene doelstellingen

 • Het opleiden van artsen met een proactieve houding tegenover patiëntveiligheid;
 • Het aanleren van kennis en vaardigheden om in samenwerking met collega’s de veiligheid van patiënten continue te blijven verbeteren;
 • Bevorderen dat patiëntveiligheid een herkenbaar thema is door het hele geneeskunde curriculum heen.

De leerlijn patiëntveiligheid past binnen het VUmc-compas en maakt integraal deel uit van het bachelor en masteronderwijs geneeskunde.

Onderwijskundige doelstellingen

De leerlijn beoogt de 11 topics die worden voorgesteld in de WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical School (WHO, 2009), aangevuld met een 12de eigen topic  in het onderwijs vorm te geven.

 1. Wat is patiëntveiligheid?
 2. Menselijke factoren en de impact op patiëntveiligheid.
 3. Systeemdenken en de invloed van complexiteit op patiëntenzorg.
 4. Een effectieve teamspeler zijn.
 5. Fouten begrijpen en er van leren.
 6. Klinische risico’s begrijpen en managen.
 7. Methoden om kwaliteit te verbeteren introduceren.
 8. Omgaan met patiënten en mantelzorgers.
 9. Infecties minimaliseren door verbeterde controle.
 10. Patiëntveiligheid bij invasieve procedures.
 11. Medicatieveiligheid.
 12. Diagnostische fouten.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande onderwijsprincipes in het VUmc-compas, zoals integratie van kennis en vaardigheden in competenties, taakgestuurd onderwijs, leren in de context en toetsing als stimulans voor leergedrag. Naast specifiek onderwijs over patiëntveiligheid wordt binnen bestaand onderwijs het thema patiëntveiligheid duidelijk benoemd en uitgewerkt.