TOP

Klinische Instructie Door Simulatie (KIDS) – Kindergeneeskunde

 • Initiatiefnemer(s): UMC St. Radboud
 • Contactpersoon: Ester Coolen, UMC St Radboud
 • Doelgroep: Het onderwijs wordt verzorgd voor alle verpleegkundigen (NICU,HC,MC), arts-assistenten, nurse practioners, physician assistants en stafleden werkzaam binnen
 • het Kinderziekenhuis.
 • Dit voorbeeld heeft betrekking op: met name multidisciplinair samenwerken.

Inleiding / Doel

Om veilige, kwalitatief hoogstaande zorg aan kinderen binnen ons Kinderziekenhuis te garanderen streeft de werkgroep Klinische Instructie Door Simulatie (KIDS) naar optimale competenties rondom het VeiligheidsManagement Systeem (VMS) en Crew Resource Management (CRM) voor alle medewerkers direct betrokken bij het primaire zorgproces.

De afgelopen jaren zijn de veiligheidsthema’s “herkenning en behandeling van het ernstig zieke kind, “high-risk medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia”, “vroege herkenning en behandeling van pijn”, “voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis” en “CRMprincipes” uitgebreid getraind en behandeld. Voor 2013-2014 zal ons onderwijs zich verder toespitsen op teamvaardigheden of te wel “human factor competencies” zoals situatie-bewustzijn, leider- en volgerschap en effectieve communicatie in zowel de acute als subacute (simulatie)setting.

Uitgangspunten voor het onderwijs blijven het interdisciplinair karakter en leren op maat met een eigen accent voor de individuele zorgprofessional. Door middel van wetenschappelijk onderzoek wil de KIDSwerkgroep zowel vorm, inhoud als effect van het door ons georganiseerde onderwijs onderzoeken met als doel het onderwijs en zo ook de zorgprofessionals en patiëntveiligheid verder te verbeteren. De wetenschappelijke evaluatie van ons onderwijsprogramma heeft inmiddels tot enkele publicaties en voordrachten op (inter)nationale congressen geleid.

Opzet van de training

Het (simulatie)onderwijs baseert zich op het uitgangsprincipe dat competenties rond veiligheidsthema’s het best worden aangeleerd in een leeromgeving waar kennis en vaardigheden geïntegreerd worden toegepast. Belangrijke uitgangspunten voor onze trainingen zijn een multidisciplinaire aanpak en een veilige leeromgeving. Medewerkers trainen samen, zodat zij kennis nemen van elkaars competentieniveau, verwachtingspatronen en communicatievaardigheden. Dit multidisciplinaire karakter van de trainingen is essentieel voor optimale samenwerking, bevordert een veilige aanspreekcultuur en het (leren) werken in teamverband.

Momenteel worden de trainingen, met een duur van één dag, verzorgd door en voor zorgprofessionals binnen het Kinderziekenhuis van het UMC St Radboud, waarbij het veiligheidsthema “herkenning en behandeling van het ernstig zieke kind”en de Crew Resource management (CRM) principes centraal staan. De disciplines betrokken bij de opvang van een ernstig ziek kind (verpleegkundigen, arts-assistenten en stafleden) trainen gezamenlijk onderwijsdoelen toegespitst op functie en ervaringsniveau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van realistisch gesimuleerde patiëntensituaties met behulp van verschillende human patiëntsimulators. De simulatie wordt op video vastgelegd en met alle kandidaten gezamenlijk besproken. Deze simulaties, met aansluitende video-debriefing, worden afgewisseld door workshops en interactieve voordrachten met bijbehorende veiligheidsthema’s. Hiernaast wordt er ook aandacht besteed aan de benodigde technische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld masker en ballon beademing, intubatie en hartmassage.

Referenties

 • Effectiveness of high fidelity video-assisted real-time simulation: a comparison of three training methods for acute pediatric emergencies.
 • Coolen EH, Draaisma JM, Hogeveen M, Antonius TA, Lommen CM, Loeffen JL. Int J Pediatr. 2012;2012:709569. Epub 2012 Feb 22.
 • Measuring non-technical skills during residency. Coolen EH, Draaisma JM, Hogeveen M, Loeffen Jl.
 • Abstract 15th Ottawa Conference: Assessment of Competence in Medicine and the Healthcare Professions, Kuala Lumpur, Malaysia 2012.
 • De ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden tijdens de opvang van een vitaal bedreigd kind in de opleiding tot kinderarts. Coolen EHAJ, Hammer S den, Draaisma JMT, Nelissen P, Loeffen JL.
 • Abstract NVMO congres, Maastricht 2012.