TOP

Introductie kwaliteitspaspoort

 • Initiatiefnemer(s): Máxima Medisch Centrum
 • Contactpersonen: Nicole Baselmans- Lemckert
 • Doelgroep: Alle doelgroepen binnen MMC (management, medici en medewerkers).
 • Dit voorbeeld heeft betrekking op: diverse veiligheidscompetenties

Omschrijving

Iedere medewerker binnen MMC heeft binnenkort een individueel kwaliteitspaspoort. In het paspoort worden bevoegdheden, bekwaamheden en talentontwikkeling van medewerkers geregistreerd. Het heeft als doel alle MMC medewerkers te stimuleren om zijn of haar bevoegd- en bekwaamheden continu op peil te houden. Dat geldt voor iedereen in huis: van medisch specialist tot verpleegkundige, van leidinggevende tot ondersteunende medewerker.
Vanaf 1 juni 2013 is voor alle medewerkers het kwaliteitspaspoort digitaal beschikbaar. Het paspoort maakt onderdeel uit van de digitale leerinfrastructuur (LCMS) binnen MMC.

Hoe vindt de implementatie van het kwaliteitspaspoort plaats?

Inmiddels zijn directie en management geïnformeerd over de implementatie van het kwaliteitspaspoort. In week 23 (4 juni t/m 7 juni) ontvangen alle medewerkers en specialisten van MMC een gebruikersinstructie en een brief met inlogaccount en uitleg over het kwaliteitspaspoort.
Voor alle medewerkers en specialisten geldt dat zij voor het cluster identiteit de persoonsgegevens dienen te controleren en een pasfoto kunnen uploaden. Ook worden ze gevraagd om de gedragscode te accorderen.
Een aantal RVE’s loopt als ‘koplopers’ al voorop. Dit zijn de RVE’s acute kliniek, ok en chirurgie. Deze RVE’s worden gevraagd om voor het cluster bevoegd relevante diploma’s te uploaden en voor het cluster bekwaam de e-learning module medisch rekenen en klaarmaken parenteralia te volgen.
Voor medewerkers behorende tot de BHV-organisatie is tevens de e-learning module BHV beschikbaar.

Hoe nu verder?

Met het digitaal beschikbaar stellen van het kwaliteitspaspoort is een eerste kennismaking met het systeem gerealiseerd. De komende maanden zal het kwaliteitspaspoort verder uitgebreid worden met extra kwaliteitsdata.

Over het kwaliteitspaspoort

Wat omvat het kwaliteitspaspoort?

Het kwaliteitspaspoort bestaat uit een aantal gestandaardiseerde clusters van persoonsgebonden data te weten:

 1. Identiteit
  In dit cluster worden de identiteitsgegevens waaronder basisgegevens (NAW) en diverse specifieke gegevens (bijvoorbeeld akkoordverklaring gedragscode) samen met een pasfoto weergegeven. Men is aantoonbaar geïdentificeerd.
 2. Bevoegdheid
  In dit cluster wordt inzichtelijk gemaakt dat er sprake is van een (erkende) beroepskwalificatie met gevalideerde bekwaamheidsbevordering (erkende diploma’s en/of bekwaamheidsverklaringen). Men is aantoonbaar bevoegd.
 3. Bekwaamheid
  In dit cluster worden de persoonsgebonden certificaatgegevens weergegeven betreffende de vooraf vastgestelde MMC-standaarden m.b.t. kritische handelingen. Het betreft dan de zogenaamde Voorbehouden handelingen, Risicovolle handelingen, risicovolle Medische apparatuur en Patiëntveiligheid (medisch rekenen inbegrepen) behorende bij het beroep, de beroepsgroep en/of de functie(familie) in MMC waarvoor men gecertificeerd dient te zijn. Men is aantoonbaar bekwaam.

Voor wie is het kwaliteitspaspoort bedoeld?

Het kwaliteitspaspoort is bedoeld voor alle doelgroepen binnen het Máxima Medisch Centrum en stimuleert (zorg)professional om zijn of haar bevoegd- en bekwaamheden continue bij te houden. Hierdoor kunnen patiënten erop vertrouwen dat elke MMC-medewerker zijn of haar kwalificaties op peil houdt. Het kwaliteitspaspoort vormt voor MMC daarmee ook een zeer belangrijk instrument om samen met professionals te kunnen laten zien dat men voldoet aan de kwaliteitseisen van externe belanghebbenden (en toezichthouders).
Het paspoort maakt geïntegreerd onderdeel uit van het Leven Lang Leren systeem binnen MMC.