TOP

Introductie en basiscursus Spoed Eisende Hulp voor arts-assistenten

Titel initiatief: Introductie en basiscursus Spoed Eisende Hulp voor arts-assistenten.

Ziekenhuis: HagaZiekenhuis

Initiatiefnemers

Sjoerd Greuters – Patiëntveiligheid coördinator Hagaziekenhuis
Haga academie

Korte beschrijving

Het Hagaziekenhuis is een ziekenhuis waar naast top-klinische patiëntenzorg, onderwijs een belangrijke plaats in neemt. De coördinatie van deze onderwijsactiviteiten ligt bij de Haga academie.

Theo van Woerkom van de Haga academie en Artze Prins van de RVE ‘acute zorg’ organiseren mede naar aanleiding van de brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de kwaliteitsindeling van de Spoedeisende hulp (SEH) sinds januari 2011 de introductie en basiscursus Spoed Eisende Hulp. Deze cursus is verplicht voor alle nieuwe arts-assistenten heelkunde, orthopedie, interne geneeskunde, pulmonologie, cardiologie, neurologie, obstetrie/gynaecologie, urologie, kindergeneeskunde, radiologie, intensive care en cardiochirurgie. De cursus vindt plaats bij de indienst treding van de arts-assistent en duurt twee weken.

Doel

Doel van de cursus is om de nieuwe arts-assistenten de uniforme ‘Haga werkwijze’ aan te leren. De scholing kent drie hoofdthema’s die de arts-assistent voorbereidt op zijn of haar werkzaamheden in het Haga Ziekenhuis:

  1. Zij worden voorbereid op de acute opvang van vitaal bedreigde patiënten met de training van alle daarbij behorende vaardigheden. Dit onderdeel wordt getoetst in een scenario aan het einde van de eerste week.
  2. Zij krijgen scholing in de VMS thema’s specifiek gericht op de rol die ze in de uitvoer van deze thema’s hebben. De behandelde VMS thema’s zijn het acuut coronaire syndroom, spoed interventie team, postoperatieve pijn en de vroege herkenning van sepsis. De andere thema’s worden bij implementatie aan de scholing toegevoegd.
  3. De onderdelen die voortvloeien uit de implementatie van de medewerkers paragraaf van het Veiligheid Management Systeem (VMS). Hieronder vallen onder andere de scholing in de fysieke veiligheid in het ziekenhuis, het geneesmiddelen voorschrijfsysteem, het EPD, Kwaliteitsnet, De ziekenhuis hygiëne en uitleg over het VMS zelf met specifieke aandacht voor het Veilig Incident Melden (VIM).

Aanleiding

Mede naar aanleiding van de brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de kwaliteitsindeling van de Spoedeisende hulp (SEH) is sinds januari 2011 de introductie en basiscursus Spoed Eisende Hulp opgezet.

Stappenplan

Sinds de start in januari 2011 zijn er negen cursussen gehouden met in totaal 70 cursisten. Deze cursisten beoordelen de cursus als nuttig tot zeer nuttig en geven aan de diensten met meer vertrouwen tegemoet te zien.

Borging

De cursus is een vast onderdeel geworden van de Haga academie. Op deze manier hoopt het ziekenhuis de cursus te borgen.

Resultaten

De reductie in vermijdbare schade door deze cursus is moeilijk te kwantificeren omdat deze cursus samen valt met de implementatie van meerdere ziekenhuis brede projecten om schade te voorkomen. Wel is het de methode om de uitrol van deze ziekenhuis brede projecten mogelijk te maken. Arts-assistenten zijn immers samen met verpleegkundigen voor een groot gedeelte de uitvoerders van de protocollen en werkwijzen voortvloeiend uit de thema’s.

De investering is groot. We houden immers de arts-assistenten twee weken langer van de werkvloer om ze in kleine groepen onderwijs te geven door onze eigen specialisten. Toch geloven wij dat we hierdoor een veiligere en constantere behandeling aan onze patiënten bieden en, ook heel belangrijk, onze arts-assistenten een veilige werkplek. Dit is ook de reden dat we deze cursus als goed voorbeeld met onze collega ziekenhuizen willen delen.

Contact

Sjoerd Greuters