TOP

Intern Dossieronderzoek

Intern Dossieronderzoek is een vorm van retrospectieve analyse om het optreden van zorggerelateerde schade tijdens ziekenhuisopname vast te stellen met het doel de kwaliteit van patiëntenzorg te verbeteren.

Aard en oorzaken achterhalen
Een belangrijke uitkomst is de bewustwording dat ook binnen diagnostiek en behandeling zorggerelateerde schade kan voorkomen. Intern dossieronderzoek heeft tot doel de aard en oorzaken van onbedoelde schade te achterhalen en richt zich op technische oorzaken, organisatorische oorzaken, waaronder communicatie en cultuur, menselijke oorzaken en patiëntgerelateerde oorzaken. Kennis van oorzaken maakt gerichte verbeterinitiatieven mogelijk.

Keuze dossiers
Dossieronderzoek kan bijvoorbeeld door het onderzoeken van de dossiers van overleden patiënten binnen een instelling. Dossieronderzoek kan ook plaatsvinden op patiëntendossiers die voldoen aan bewezen selectiecriteria voor het opsporen van vermijdbare schade zoals het overschrijden van de gemiddelde ligduur, behorende bij een specifieke behandeling, met een vooraf vastgestelde factor. Andere mogelijkheden zijn aselect een steekproef trekken of dossiers uit een bepaalde periode onderzoeken. Dossiers van niet-overleden patiënten onderzoeken kan ook. Dit maakt de kans op het vinden van zorggerelateerde schade lager, maar geeft wel een vollediger beeld van de geleverde zorg. Daarnaast kunnen ook de ervaringen van de familie van een overleden patiënt verzameld worden in aanvulling op het dossieronderzoek.

Verschillende methoden
Dossieronderzoek kan uitgevoerd worden via de EMGO/NIVEL-methode. Het verschil tussen deze methode en de Triggertool van de IHI zit met name in de tweede fase. In tegenstelling tot de Triggertool worden met het EMGO/Nivel-instrument in de tweede fase dossiers met aanwijzingen (‘triggers’) voor zorggerelateerde schade systematisch beoordeeld met behulp van een aantal steunvragen om af te wegen of de schade gerelateerd was aan de geleverde zorg en niet alleen aan het onderliggend lijden, en of de schade vermijdbaar was. Om de resultaten van het onderzoek te beheren, kunnen ziekenhuizen gebruik maken van de landelijke beveiligde database PATSAF, maar ook een eigen (digitale) database gebruiken.

Betrokkenen
Het dossieronderzoek wordt in principe uitgevoerd door verpleegkundigen en medisch specialisten met veel algemene klinische ervaring. Dit zijn specialisten die recent zijn gestopt met de klinische praktijk. Het mede beoordelen door nog werkzame specialisten uit het eigen ziekenhuis heeft als voordeel dat de uitkomsten van het dossieronderzoek kunnen worden teruggekoppeld aan de raad van bestuur, de medisch staf, betrokken patiënten of familie en betrokken vakgroepen en/of maatschappen.

Meer informatie over intern dossieronderzoek kunt u vinden op de volgende websites: