TOP

Informed consent

In de WGBO staat het zwart op wit: de patiënt heeft recht op informatie opdat hij een afgewogen beslissing kan maken en gericht toestemming kan geven. De Alysis Zorggroep maakt er werk van.

Binnen de Alysis Zorggroep is onlangs een ziekenhuisbreed protocol ontwikkeld met schriftelijke afspraken over het vastleggen van informed consent in het dossier. De patiënt is nadrukkelijk bij de voorberding betrokken geweest.

In een artikel van MediRisk wordt beschreven hoe Alysis dit heeft aangemaakt.

Lees het artikel (MediRisk, nov. 2010)