TOP

Het implementeren van een Spoed Interventie Team (SIT)

Titel initiatief: Het implementeren van een Spoed Interventie Team (SIT)

Ziekenhuis: Flevoziekenhuis

Korte omschrijving

Binnen het flevoziekenhuis is in 2010 een systeem ontwikkeld om patiënten die vitaal bedreigd zijn eerder te signaleren (is een risico analysekaart voor ontwikkeld). Bij een van te voren afgesproken minimum score wordt het Spoed Interventie Team geactiveerd en komt een specialistisch team de patiënt beoordelen en waar nodig een interventie uitvoeren.

Doel

Patiënten worden vroegtijdig gesignaleerd waarop vervolgens een actie plaats vindt om professionele hulp ter plaatse te krijgen.

Aanleiding

Uitkomst van een 0-meting waaruit bleek dat teveel patiënten vitaal bedreigd nog op de reguliere afdeling verblijven. Digitaal gemelde incidenten waaruit bleek dat bij vitaal bedreigde patiënten eerder professioneel ingrijpen betere uitkomst had gebracht.

Initiatiefnemers

 • Intensivist
 • Senior verpleegkundige
 • Intensive Care
 • Intensive Care verpleegkundige
 • Afdelingshoofd Chirurgie en
 • Longgeneeskunde
 • Kwaliteits adviseur

Borging

Elke verpleegkundige en arts is middels een scholing, voorafgaand aan de implementatie, geschoold tot herkenning van de vitaal bedreigde patiënt, gebruik van de risico analysekaart en activatie van het SIT. Bij nieuwe medewerkers zal het onderdeel zijn van hun inwerkprogramma.

Resultaten

 • Iedere opgenomen patiënt wordt gescoord op mogelijke vitale signalen en dus bedreigingen, middels de risico analysekaart.
 • Bij een vitaal bedreigde patiënt treedt de procedure in werking dat de afdelingsarts de patiënt ziet en een behandelplan opstelt cq aanpast en inzet. Werkt dit plan niet of onvoldoende dan wordt het SIT geactiveerd.
 • Vitaal bedreigde patiënten worden sneller gesignaleerd.
 • Vitaal bedreigde patiënten en de signalering hiervan wordt onderwerp van gesprek en vindt inbedding binnen de organisatie.
 • Inzicht in: wie is de vitaal bedreigde patiënt?
 • Is een SIT opgesteld die geschoold is in uitvoering van interventies bij een vitaal bedreigde patiënt. Deze bestaat uit een Intensivist en een IC verpleegkundige.
 • Alle verpleegkundigen en artsen zijn geschoold tot herkenning/ signalering van vitaal bedreigde patiënt en activatie van het team.
 • Risico analysekaart is ontwikkeld.
 • Opgedane expertise gedeeld met andere ziekenhuizen.
 • Voorbereidingen lopen om in het najaar van 2010 te starten met digitale registratie waardoor onderzoek kan worden gestart naar de effectiviteit van het inzetten van een SIT.
 • Daarnaast het kunnen onderzoeken of patiënten die middels een SIT op de IC belanden daar ook een kortere ligduur hebben doordat zij eerder gesignaleerd zijn. Met daarnaast ook de vraag of zij, doordat zij eerder gesignaleerd zijn minder Multi orgaan falen ontwikkelen.
 • Inzicht in uitkomsten van uitgevoerde interventies.
 • De werkgroep SIT rapporteert aan de bestuurscommissie kwaliteit, die vervolgens rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Contact

GJ Rekker-Schuring