TOP

Praktijkgids Prospectieve Risico Inventarisatie (herzien)

Bij een Prospectieve risico-inventarisatie(PRI) bekijkt u vooraf welke risico’s er in een bepaald zorgproces voorkomen. Wat zou er op basis van die risico’s in de toekomst kunnen gebeuren? Door barrières in te bouwen, of de processen te herontwerpen kunt u ongewenste gebeurtenissen gaan voorkomen.

Belang PRI
De ontwikkelingen in de zorg gaan snel. De zorg wordt steeds complexer en er zijn steeds meer mensen met specifieke kennis die een bijdrage aan het patiëntenproces leveren. Als meer mensen participeren binnen een proces en het proces uit meerdere stappen bestaat, wordt de kans op  incidenten groter. Bij een PRI worden risico’s en gevaren binnen zorgprocessen geïnventariseerd en worden verbetermaatregelen voorgesteld. Het werken met een PRI zal daarnaast ook de bewustwording op gebied van veiligheid binnen het ziekenhuis vergroten.

Multidisciplinair PRI-team
De leidinggevende van de afdeling waar de PRI betrekking op heeft, kan het PRI-team samenstellen. Dat team is multidisciplinair en bestaat uit personen die samen veel kennis hebben van het proces. Het betrekken van patiënten bij het proces kan een meerwaarde opleveren, omdat zij degenen zijn die het proces een keer helemaal hebben doorlopen. Een manager kan na de laatste bijeenkomst de verbeteracties afstemmen met het management.

Let op! De gids is uitsluitend te downloaden.

Download de (herziene) Praktijkgids PRI
Download het Werkboek PRI
Download het Werkformulier PRI
Download het formulier ‘Opname chirugische patiënt met antistolling’