TOP

Handleiding Veiligheidsplan

Het Veiligheidsplan is één van de middelen waarmee een ziekenhuis beleid en strategie op gebied van patiëntveiligheid kan ontwikkelen. Er wordt beschreven welke activiteiten uw ziekenhuis nog gaat starten om te voldoen aan de eisen uit de NTA 8009;2007 om daarmee het ziekenhuis veiliger te maken voor haar patiënten.

Waarom een Veiligheidsplan?
Er zijn diverse redenen om beleid&strategie van een ziekenhuis neer te zetten in een veiligheidsplan. Hieronder de belangrijkste argumenten op een rij:

  • Het veiligheidsplan dient als stappenplan om in 2012 te voldoen aan de eisen uit de NTA.
  • Het plan biedt structuur en samenhang en concretiseert de activiteiten op gebied van veiligheid.
  • Binnen het veiligheidsplan kunt u randvoorwaarden vastleggen voor een veilig ziekenhuis.
  • Ook taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunt u vastleggen in het plan.
  • Het plan bevordert het leren binnen de organisatie.
  • Door middel van het plan kunt u als Raad van Bestuur commitment tonen voor patiëntveiligheid.

Het Veiligheidsplan wordt op ziekenhuisniveau opgesteld en valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De verschillende managementlagen zijn verantwoordelijk voor de vertaling van het meerjaren veiligheidsplan naar concrete doelstellingen die binnen hun verantwoordelijkheidsgebied behaald moeten worden.

Download de Handleiding Veiligheidsplan