TOP

Fasen en checks in het operatieve proces

In de Praktijkgids Verwisseling van en bij patiënten staan de verschillende fasen en checks van het operatieve proces beschreven. In dit schema worden deze overzichtelijk weergegeven.