TOP

Evaluatie-instrument Veiligheidsprogramma

Het digitale instrument EvI werd in de afgelopen jaren van het VMS Veiligheidsprogramma vooral ingezet door managers van de verschillende afdelingen om een beleidsbepalend beeld te geven over de wijze waarop de implementatie van het veiligheidsbeleid in het ziekenhuizen verloopt. Doordat ziekenhuizen zich meer en meer richten op de accreditatie en certificatie van het Veiligheidsmanagementsysteem en het NIAZ en andere certificatie-instellingen hiervoor eigen instrumenten aanbieden, liep het gebruik van het digitale instrument EvI terug.

EvI wordt per 1 juli 2011 als pakket ‘Monitoren voortgang Implementatie VMS’ en niet meer als digitaal instrument EvI aangeboden. Ziekenhuizen kunnen met het pakket bepalen hoe zij de voortgang van het VMS willen monitoren. Het pakket biedt de basis om de monitoring van de implementatie van een VMS in de eigen systemen in te bouwen.

Wat kunt u met het pakket ‘Monitoren voortgang Implementatie VMS’?

Met het pakket ‘Monitoren voortgang Implementatie VMS’ kunt u tot op afdelingsniveau in het ziekenhuis zien in welke mate aan de eisen van de NTA 8009:2007 wordt voldaan. Daarnaast wordt zichtbaar welke onderdelen verbetering behoeven om voor eind 2012 een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem te kunnen realiseren. Met het pakket kunt u de volgende onderdelen monitoren:

  1. Implementatie NTA 8009:2007;
  2. mate van implementatie van de tien thema’s;
  3. overige activiteiten uit het veiligheidsmanagementsysteem.

Waaruit bestaat het pakket ‘Monitoren voortgang Implementatie VMS’?

Het pakket bevat de volgende onderdelen:

  1. Alle ziekenhuis- en afdelingsvragen;
  2. de berekenmethode;
  3. formulering van adviezen naar aanleiding van de uitkomsten.

Het pakket kan worden gebruikt in een eigen digitaal systeem, bijvoorbeeld via Explora van de NVZ Plus. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Explora.

Download het pakket

E-mail: explora@nvz-ziekenhuizen.nl
Telefoonnummer: 030 273 93 67