TOP

Dvd Infectiepreventie in het operatiekamercomplex

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft een dvd gemaakt over infectiepreventie in het operatiekamercomplex.

De initiatiefnemers zijn de afdeling ziekenhuishygiëne en infectiepreventie van het UMCU (Ada Gigengack initiatiefnemer), in samenwerking met afdeling Patiëntveiligheid (Cor Kalkman), en betrokken anesthesisten, chirurgen, ok-asistenten en anesthesiemedewerkers die hebben meegedacht welke items aan bod moesten komen en op welke manier. De film is m.b.v. de firma Instructiefilm.nl uitgebracht.

De DVD laat het operatieve proces zien, met als focus de infectiepreventiemaatregelen. Vanaf de verpleegafdeling tot en met het verlaten van de operatiekamer komen de onderwerpen die bijdragen aan het reduceren van postoperatieve wondinfecties aan bod.

Doel

Verhogen van het hygiëne-bewustzijn bij alle betrokkenen bij een operatief proces. Anesthesie, chirurgen, OK-assistenten, iedereen kan zich herkennen in de getoonde situaties en zal zich moeten realiseren: werk ik op deze manier of kan/moet het beter?

Slogan van de film: je moet hier werken alsof je moeder op tafel ligt!

Aanpak

Aanleiding voor de dvd zijn de rapporten van de Inspectie (IGZ) die aantoonden dat het met de hygiëne op de operatiekamers in Nederland nog niet overal even goed is gesteld. Vanuit de top 1-2 rapporten is deze film opgebouwd.

De top 1-2 rapporten van de IGZ zijn bestudeerd en de items die daarin benoemd worden en direct gerelateerd zijn aan infectiepreventie, opgenomen in de film. Een situatie wordt nagespeeld, van vertrek van de verpleegafdeling tot uitleiding op OK, waarbij steeds wordt aangegeven wat het risico is en hoe te handelen.

Borging

De DVD is in tweevoud aan alle Nederlandse ziekenhuizen gestuurd (t.a.v. Hoofd OK en afd. Infectiepreventie) ter ondersteuning van onderwijs, verandertrajecten etc.

Resultaten

Bekendheid met /herkenning van de, als bekend veronderstelde, werkprocedures. Opfrissen van de afspraken die op alle OK’s gelden. Positieve reacties van collega’s over bruikbaarheid bij onderwijs en verbetertrajecten in de OK, t.av reductie van postoperatieve wondinfecties.

Contact

Voor vragen over dit initiatief kunt u contact opnemen met:
Naam: A.C.M. Gigengack
Mailadres: agigenga@umcutrecht.nl