TOP

De gouden veiligheidsspeld

Het kernteam Patiëntveiligheid van het Zaans Medisch Centrum reikt vanaf 2009 de Gouden Veiligheidsspeld uit. Het kernteam patiëntveiligheid geeft sturing aan de uitvoering van het patiëntveiligheidsplan waarin het VMS en het 10-puntenprogramma is opgenomen. De Gouden Veiligheidsspeld gaat naar het beste initiatief op het gebied van patiëntveiligheid in het Zaans Medisch Centrum. De prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse dag van het Zaans Medisch Centrum.

Doel

Het kernteam Patiëntveiligheid vindt het belangrijk om positieve prestaties op het gebied van patiëntveiligheid te belonen. Door goede initiatieven zichtbaar te maken kan men van elkaar leren en kan de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Aanleiding

Positieve bekrachtiging van initiatieven met betrekking tot patiëntveiligheid vinden wij belangrijk omdat je op die manier een op kwaliteit en verbetering gerichte cultuur stimuleert.

Initiatiefnemers

Het kernteam Patiëntveiligheid heeft het initiatief genomen, verder is het gehele ziekenhuis erbij betrokken.

Aanpak

Er zijn criteria opgesteld waar de inzending aan moet voldoen. Initiatieven kunnen via een inschrijfformulier op intranet worden ingediend. Het kernteam Patiëntveiligheid kiest uit de inzendingen 3 genomineerden. Van de genomineerde initiatieven wordt er een film gemaakt die gepresenteerd wordt op de dag van de uitreiking. De genomineerden worden die dag in het zonnetje gezet en de uiteindelijke winnaar krijgt de gouden veiligheidsspeld en een geldbedrag.

Borging

De uitreiking komt jaarlijks terug tijdens de dag van het Zaans Medisch Centrum. Zowel de nominaties als de uiteindelijke prijsuitreiking gaan gepaard met veel publiciteit. Het winnende initiatief krijgt een geldbedrag wat de afdeling in staat stelt om verbeteracties ook daadwerkelijk vorm te geven.

Resultaten

In 2009 en 2010 waren de winnaars:

2009: Agressie hanteringscursus en separeertechnieken
Op de afdeling psychiatrie wordt een training ‘Agressie hanteringscursus en separeertechnieken’ gegeven. Deze training wordt gegeven aan verpleegkundigen en specialisten door 2 medewerkers met een licentie hiertoe. Met het cursusonderdeel separeertechnieken laten zij zien hoe je een patiënt veilig kan separeren. Waarbij niet allleen patiëntveiligheid een belangrijk doel is maar ook de veiligheid van de medewerker zelf. Dit laatste staat centraal bij agressiehantering, wat doe je als een patiënt je wilt slaan of wurgen?
Het winnen van de gouden veiligheidsspeld heeft de afdeling benut om de activiteiten op het gebied van agressiehantering uit te breiden naar het hele ziekenhuis.
2010: Checklist voor het verminderen van incidenten op de Kinder- en jongerenafdeling
De Kinder- en jongerenafdeling doen heel veel op het gebied van veiligheid. Het onderwerp veiligheid is structureel ingebed in het dagelijks handelen van de medewerkers en krijgt structureel aandacht in de maandelijkse nieuwsbrief en op elk afdelingsoverleg worden de resultaten van de meldingen besproken.
Naar aanleiding van het bezoeken van een symposium over wat de gezondheidszorg kan leren van de luchtvaart, hebben zij een checklist ontwikkeld voor het verminderen van incidenten op de afdeling. Deze checklist is gemaakt naar aanleiding van vele meldingen in het digitale meldsysteem. Met deze nieuwe checklist verbetert de patiëntveiligheid. De geleverde zorg is betrouwbaarder, omdat de checklist bij de start van elke dienst moet worden ingevuld en dat wordt gecontroleerd/geanalyseerd door de Vim-commissieleden. Op deze wijze wordt het bewustzijn van de verpleegkundige vergroot, omdat ze een extra handeling moeten verrichten bij elke patiënt met medische apparatuur. De checklist wordt dan ook gebruikt bij iedere patiënt die aan een monitor ligt of een infuus/sondevoeding heeft. Door de inzet van dit instrument is het aantal verrichtingen gedaald, fouten worden meteen opgemerkt en opgelost en het verhoogt de veiligheid van de patiënt.

Contact

Naam: M.J. Schoonhoven
E-mail: schoonhoven.m@zaansmc.nl