TOP

CRM op het Cathlab

Initiatief: CRM op het Cathlab
Ziekenhuis: Universitair Medisch Centrum St Radboud

Korte omschrijving

Om de veiligheid verder te optimaliseren op onze afdeling is de gehele afdeling hartcatheterisatie in 2009 multidisciplinaire getraind in Crew Resource management (door Wings of Care). Ook is er gestart met het werken met checklisten “preflight check” en “blackbox” database. In 2010 is er begonnen met Briefing en de briefing bij alle patiënten die op onze afdeling geholpen worden. Alles wordt digitaal gearchiveerd in onze patiëntendatabase.

Doel

Verbeteren van onderlinge multidisciplinaire communicatie en verhogen van veiligheid voor de patiënt in hoog complexe en acute zorg

Aanleiding
Voorstanders van kwaliteitsverbeteringen vanuit de afdeling zelf.
Interesse in de luchtvaart van initiatief nemer.
Bekend zijn met vliegveiligheid.
Contacten met Wings of care, samen gezocht naar een programma ontwikkeling voor de zorg.

Initiatiefnemers

H.Maas: IC verpleegkundigeafd Hartcatheterisatie. UMC St Radboud
H.Gehlman: Inerventie cardioloog, Hoofd afd Hartcatheterisatie UMC St Radboud Nijmegen
M. Haerkens, Fa. Wings of Care

Borging
De huidige manier van communiceren tijdens procedures is korter en effectiever. Iedereen op de onderzoekskamer participeert in het onderzoek. Vanaf 1 augustus 2010 wordt er bij elke patiënt een briefing en debriefing gehouden en hiervan wordt een digitaal verslag in de patiënten-database bijgehouden. Deze wordt maandelijks bekeken door de werkgroep CRM van afd hartcatheterisatie.
De op en aanmerkingen van deze briefings en debriefings worden besproken in het team (evt. gebruik om incidenten te melden) en later ook in het kwaliteitsoverleg van de afd Cardiologie gesproken.

Resultaten

  • Verbetering van communicatie en effectieviteit tijdens alle procedures.
  • Feedback na procedures voor een nog betere samenwerking en een verminderen en het voorkomen van incidenten.
  • Na een moeilijk werkjaar voor het gehele team wat betreft externe factoren, die het werk zeer hebben beïnvloed (te weinig personeel, hoge werkdruk en reorganisatie) zijn er mede dankzij deze methode van werken niet meer, eerder minder incidenten geweest.
  • Het decentraal digitaal melden van incidenten is pas medio 2009 begonnen, hiervan zijn de cijfers dus niet (nog) niet te gebruiken. Wel is er gestart met een uitrol van CRM op alle intensive care afdeling per 1 augustus 2010.

Voor vragen over dit initiatief kunt u contact opnemen met:
Naam: J.H. Maas