TOP

CRM geïntegreerd in acute situatietraining

 • Initiatiefnemer(s): VUMC, QST safe skies
 • Contactpersoon: Martine de Bruijne, VUmc en Fred Bleeker, QST safe skies
 • Doelgroep: AIOS, Verpleegkundigen, Medisch Specialisten.
 • Dit voorbeeld heeft betrekking op: met name multidisciplinair samenwerken

Inleiding

Crew Resource Management (CRM) wordt in de luchtvaart al een aantal decennia toepast, en is bedoeld om de samenwerking tussen bemanningsleden en andere betrokken bij de uitvoering van een veilige vlucht te optimaliseren. Tijdens de initiële trainingen en gedurende jaarlijkse herhalingstrainingen en checks worden bemanningsleden getraind en beoordeeld in het toepassen van CRM. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van scenario’s, met daarin normale en acute situaties, die worden uitgevoerd in een vluchtsimulator. De CRM theorie wordt daardoor direct in praktijk gebracht en de getrainde vaardigheden zijn gemakkelijker te reproduceren tijdens werkelijke situaties.

In de zorg wordt CRM meer en meer toegepast. De training in de zorg bestaat vaak uit meerdere uren klassikale training met oefeningen die niet geïntegreerd zijn in het medisch handelen, waardoor de vertaling naar de praktijk in veel gevallen uitblijft. Training in een high-tech simulatiecentrum met mannequin is duur en in vaak niet dichtbij beschikbaar. Er wordt in de zorg wel steeds meer gebruik gemaakt van het Skill-lab, waarin acute situaties worden getraind, bijvoorbeeld:

 1. Advanced Life Support (ALS),
 2. Advanced Trauma Life Support
 3. (ATLS) of Managing Obstetric Emergencies Trauma (MOET)

Deze trainingsomgeving leent zich uitstekend voor het trainen van ook ‘niet-technische’ vaardigheden (CRM-vaardigheden). Wij hebben ervaring opgedaan met een integratie van CRM training in de ALS en MOET training.

Doel

Leerdoelen zijn:

 • Kennis maken met begrippen en toepassing van CRM in de medische praktijk
 • Bewustwording van de effecten van goed teamwork op de prestaties
 • Ervaren en oefenen van CRM-vaardigheden in acute situaties

Opzet van de training

De training die ontwikkeld is bestaat uit een 1 uur durende theoretische uitleg over een aantal van de belangrijkste CRM-elementen, zoals:

 • Situatiebewustzijn,
 • Communicaties binnen het team,
 • Regie/leiding op het team en het medisch handelen.

Het doel van de theoretische uitleg is niet alleen het overbrengen van kennis maar ook het bespreken en vertalen van de onderwerpen naar de medische praktijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. voorbeelden en video-opnamen uit de medische praktijk. Direct volgend op het theoretische deel wordt de praktisch training uitgevoerd m.b.v. een twee- of drie-tal acute ALS of MOET scenario’s. Het gekozen scenario hangt af van het specialisme van de deelnemers. De scenario’s worden uitgevoerd door een multidisciplinair team dat ook in de praktijk rond een patiënt aan het werk is, eventueel met hulp van acteurs of een simulatiepop. De uitvoering van de oefenscenario’s wordt gefilmd waarna de video-opnamen worden gebruikt als instrument voor het geven van feedback aan de teamleden. In de feedback wordt ook de procedurele en medische behandeling van het scenario besproken maar de focus ligt op het bespreken van de CRM-vaardigheden.

Bevindingen

Het overbrengen van de theoretische kennis is belangrijk voor deelnemers bij het verkrijgen van inzicht in CRM en het creëren van een taal voor het bespreken van CRM en het bijbehorende gedrag. Echter net zo belangrijk is het samen met de deelnemers vertalen van de theorie naar hun eigen praktijk. Het onderlinge gesprek en discussie zorgt ervoor dat deelnemers beelden krijgen bij de toepassing van CRM, hun eigen rol daarin en de onderlinge effecten die dit kan hebben. Ondanks de vertaling naar de medische praktijk blijkt tijdens de eerste praktische oefening dat het praktische toepassen van de theorie lastig is. Bij de eerste keer terugkijken en bespreken van de video-opname ontstaat er bij de deelnemers een grote toename van inzicht in de toepassing van CRM.

Door deelnemers (ook) zelf feedback te laten geven op hun eigen gedrag en dat van een ander ontstaat er een onderling gesprek binnen de groep. Dit is een sterk instrument voor het veranderen van overtuigingen en normen/waarden. Om te zorgen dat dit op een gecontroleerde en positieve manier gebeurd is een deskundige trainer/ facilitator van belang. In de daarop volgende scenario’s wordt deelnemers de gelegenheid gegeven om hun CRMvaardigheden te verbeteren. Er zijn hierdoor vaak grote positieve veranderingen zichtbaar in videobeelden gemaakt tijdens de geoefende scenario’s. Om de videobeelden effectief te kunnen bespreken en te zorgen dat deelnemers zich veilig voelen is het van belang dat de videobeelden direct na de training (onder het oog van de deelnemers) worden gewist. Deelnemers zien na de training vaak meer mogelijkheden voor toepassing van CRM in hun dagelijkse werk en er is meer bereidheid om dit te ontwikkelen.

Belangrijkste succesfactoren:

 • Combineer theoretisch- met een vorm van simulatie-onderwijs.
 • Gebruik video voor terugkoppeling aan het team van getoond gedrag.
 • Zorg voor een ‘veilige’ omgeving.