TOP

Checklist veiligheidsronden Orbis

Het Orbis concern kent een verschil tussen Veiligheidsronden en WalkRounds. Deze WalkRounds zijn bedoeld als leiderschapstool waarmee men zichtbaar kan men maken dat het management veiligheid serieus neemt.

Tijdens de WalkRounds gaat het hoger management in gesprek met afdelingen over veiligheidsrisico’s en wat zij als management kan doen om te ondersteunen bij het veiliger maken van een afdeling. Miriam Schiltmans: “De directie en bestuur medische staf lopen 2x per maand een WalkRound op een afdeling en gaan daar een open gesprek aan met medewerkers over hetgeen hen bezighoudt als het gaat over Kwaliteit en Patiëntveiligheid. Zij lopen daar niet controlerend rond, maar open voor alles wat zij te horen krijgen. De acties uit de WalkRounds worden gemonitord door de tactisch manager en directie.”

WalkRounds
De WalkRounds zijn als Veiligheidsrondes beschreven in de Praktijkgids Veiligheidsrondes van het VMS Veiligheidsprogramma. Schiltmans: “De Veiligheidsronden in het Orbis worden door de verpleegkundigen op de afdeling zelf gelopen als een vorm van bewustwording. Waar gaat het op operationeel niveau over als we het over patiëntveiligheid hebben? De Veiligheidsronden worden in het Orbis gecombineerd met een checklist, waardoor het op een veiligheidsaudit lijkt. Bij een audit vormen deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld hygiëne een oordeel over de veiligheid van een afdeling. De acties uit de veiligheidsronden worden gemonitord door de operationeel leidinggevende.

Afhankelijk van de plek op de cultuurladder kunnen aan een Veiligheidsronde checklists toegevoegd worden als geheugensteun bij het gesprek dat gevoerd wordt. Heb je een ontkennende of reactieve veiligheidscultuur op de afdeling, dan kan zo’n checklist gezien worden als controle en zal het de veiligheidscultuur niet doen verbeteren. Medewerkers op een dergelijke afdeling zullen niet snel bereid zijn om inadequate of niet functionerende interne processen die bijdragen aan onveiligheid te bespreken met de raad van bestuur of hoger management. In een dergelijke veiligheidscultuur is het vooral van belang om vertrouwen te winnen en open en informeel het gesprek over veiligheidsonderwerpen aan te gaan.

Meer informatie
Stuur voor vragen over dit initiatief een e-mail naar Miriam Schiltmans, beleidsadviseur Beleidsontwikkeling & Ondersteuning, Orbis Medisch Centrum.

Deze tool is niet ontwikkeld door het Veiligheidsprogramma.

Download de checklist