TOP

CanBetter; Opleiden in de algemene competenties

Initiatiefnemer(s): KNMG Modernisering Medische Vervolgopleidingen, deelproject CanBetter.

  • Contactpersonen: Corry den Rooyen
  • Doelgroep: aios
  • Dit voorbeeld heeft betrekking op: diverse veiligheidscompetenties

Omschrijving

CanBetter brengt CanMEDS-competenties tot bloei

Opleiden in álle CanMEDS-competenties blijkt niet eenvoudig. Want hoe bekwaam je aios bijvoorbeeld in de competenties ‘Samenwerking’ of ‘Maatschappelijk handelen’? Het project CanBetter maakt de competenties concreet en laat zien hoe competentieontwikkeling in de nieuwe specialistenopleiding is te integreren. Daarbij is ook aandacht voor onderbouwing van de meerwaarde van opleiden in de algemene competenties.

Meer informatie leest u op de website knmg.artsennet.nl