TOP

Businessplan Apotheek Service Punt

Naam initiatief: Businessplan ‘Apotheek Service Punt’

Ziekenhuis: Isala Klinieken

Dit voorbeeld heeft betrekking op: NTA onderdeel: Bedrijfsvoering
10 thema’s: Medicatieverificatie

Toelichting

In het kader van het thema ‘Medicatieverificatie bij opname en ontslag’ heeft de Klinische Farmacie van de Isala Klinieken een Businessplan ‘Apotheek Service Punt’ geschreven.

Naar aanleiding van het plan heeft de Raad van Bestuur toegezegd voor het eerste jaar van het ASP 6 fte apothekersassistent in de begroting op te nemen van 2010. In een periode van 3 jaren wordt dit bedrag uitgebreid naar 15fte.

De Isala klinieken zijn momenteel bezig om de Apotheek Service Punten (ASP’s) op te zetten, waar medicatieverificatie wordt uitgevoerd door een selecte groep getrainde apothekers-assistenten. Dit om een kwalitatief hoogstaande en efficiënte organisatie te hebben. Eerst zullen geplande opnames aan bod komen en daarna ook ongeplande opnames van patiënten.

Naast de Businesscase van de Isala Klinieken heeft de NVZA een businesscase medicatie-verificatie ontwikkeld voor algemeen gebruik. Dit rekenmodel is ook bedoeld voor startende ASP’s of ziekenhuizen die een businesscase willen bouwen.

Meer informatie

Website ASP startpakker NVZA

Download het Businessplan Apotheek Service Punten

Contact

Voor vragen over dit initiatief kunt u een e-mail sturen naar AndreWieringa.