TOP

Brochure ‘Iedere patiënt altijd veilig’

Het UMC St. Radboud heeft de brochure ‘Iedere patiënt altijd veilig’ ontwikkeld voor de medewerkers. In dit boekje zijn goede voorbeelden opgenomen van wat er in het UMC St. Radboud al is gedaan om de patiëntveiligheid te verbeteren. Er zijn tools ontwikkeld voor de thema’s en de VMS-onderwerpen van het patiëntveiligheidsprogramma. Meerdere afdelingen hebben meegedaan aan pilots om de zorg veiliger te maken.

De volgende onderwerpen worden in de brochure besproken:
  • Patiëntveiligheidsprogramma
  • Programmastructuur, per thema een toelichting.
  • Sturen op Indicatoren
  • Decentraal Incidenten Melden
  • Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI)
  • Patiëntenparticipatie
  • Scholing
  • Cultuur “Iedere patiënt altijd veilig”

Download

Download de brochure Iedere patiënt altijd veilig

Contact

Voor vragen over dit initiatief kunt u een e-mail sturen naar Lilian Briggeman, Beleidsadviseur Kwaliteit en Veiligheid.