TOP

Bewust veilig(er)

Initiatiefnemer(s): Maastricht UMC.

Contactpersoon: Barbara Solberg
Doelgroep: Multidisciplinair, op/voor de werkvloer
Dit voorbeeld heeft betrekking op: diverse veiligheidscompetenties

Omschrijving

In Maastricht UMC+ loopt sinds enkele jaren een ziekenhuisbreed programma ‘Integraal Risicomanagement; High5’. Een belangrijke doelstelling hiervan is het vergroten van risicobewustwording genaamd ‘Bewust veilig’. Middels multimediacampagnes is kennisoverdracht aan en bewustwording van medewerkers op het thema veiligheid vergroot, verdeeld over de vijf risicogebieden:

  1. Patiëntenzorg
  2. Personeel
  3. Informatiebeveiliging
  4. Geld- en goederen
  5. Facilitaire zaken

 

Om risicobewustzijn continue te vergroten werd na de campagne het boekje Veiligheidsversnellers gepubliceerd. Het boekje ‘Veiligheidsversnellers’ geeft 100 tips en trucs om veiligheid in de praktijk te verbeteren. Aansluitend is een digitaal kennisplein opgezet ter verdieping van veiligheidsthema’s en als platform om uitwisseling en discussie te laten plaatsvinden. De bovengenoemde bewust veilig-campagne vergroot het bewustzijn van risico’s en veiligheid, maar is niet gericht op gedragsverandering. Om een structureel veiligheidsgedrag te creëren, is een risicobewuste cultuur een voorwaarde. Hiervoor is de aanwezigheid van bepaalde kennis en vaardigheden noodzakelijk, maar ook leiderschap en een transparante communicatie. Mede omdat de relatie van gedrag en cultuur op de veiligheid zo hoog is, is ervoor gekozen om gedragsgerichte interventieprogramma’s ziekenhuisbreed uit te rollen; Bewust Veiliger.
Al naar gelang de behoefte kunnen afdelingen kiezen voor interventies op verschillende momenten, zoals bijvoorbeeld inloopsessies, werkoverleggen en interdisciplinaire klinische complicatiebesprekingen. Kijk voor meer informatie op www.mumc.veiligheidsversnellers.nl of het nieuwsartikel ‘Ga uit van de praktijk’.