TOP

Beslisboom ACS

Namens het VMS Veiligheidsprogramma heeft het expertteam ‘Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen’ op basis van richtlijnen, literatuur en praktijkervaringen een aantal interventies vastgesteld. Het uitgangspunt is de beslisboom ACS.

Download de beslisboom