TOP

Beelden aan bed: een methodiek voor effectieve communicatie en samenwerking

  • Initiatiefnemer(s): UMC Utrecht
  • Contactpersoon: Liesbeth van Rensen, UMC Utrecht
  • Doelgroep: Deze training wordt op maat worden aangeboden aan zorgprofessionals.
  • Dit voorbeeld heeft betrekking op: met name multidisciplinair samenwerken, patiëntveilig communiceren

Inleiding / Doel

Effectieve communicatie en samenwerking tussen verschillende disciplines én binnen één beroepsgroep is essentieel voor het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg. Het gebruik van video is hierbij een krachtig hulpmiddel.

Opzet van de training

Beelden aan bed is een gestructureerde video reflectieve methode die zorgprofessionals in staat stelt om met “real life” video opnames hun processen te evalueren en zelf te verbeteren. Dit kan zijn op vakinhoudelijke gebieden en technische aspecten, maar bijvoorbeeld ook over multidisciplinaire samenwerking.

Het gebruik van video:

  • faciliteert discipline overstijgend leren en is een zeer krachtig instrument gebleken bij het verbeteren van dynamische processen, zoals patiënten overdrachten
  • werkt alleen in een veilige en vertrouwelijke omgeving. Daarom worden vooraf afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid van de beelden en waar ze voor gebruikt worden
  • video geeft diepgang en een extra dimensie bij reflectie. Het creëert ook urgentie tot veranderen en omdat professionals eigen verbeteringen aandragen is borging gegarandeerd

Bevindingen

Beelden aan bed is gebaseerd op de video reflectieve methode HELiCS (Prof Iedema, Centre for Health Communication, Sydney). In een na-studie in 6 verschillende ziekenhuizen is gebleken dat de methode significant de postoperatieve overdracht verbetert voor wat betreft informatie overdracht, “shared understanding” en team atmosfeer.