TOP

Acute situaties oefenen met mobiele simulator

Naam initiatief: Acute situaties oefenen met mobiele simulator

Ziekenhuis: St. Elisabeth Ziekenhuis

Toelichting

Tijdens de 1e Medische Simulatieweek (2-6 april 2012)werden verpleegkundigen en artsen in opleiding van het St. Elisabeth van de afdelingen Gynaecologie, Kindergeneeskunde, Spoedeisende Hulp en Neurologie getraind in hoe te handelen bij acute situaties. De nadruk van de trainingen ligt, naast medisch handelen, vooral op teamwork en communicatie.

Simulatie

De STZ (vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) organiseert de trainingen samen met Medsim, een trainings- en researchcentrum in de medische zorg. De simulatietrainingen vinden plaats in een realistische setting met hoogwaardige simulatieapparatuur. Bijzonder is dat Medsim een speciale mobiele unit inzet, waardoor zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de ziekenhuizen kan worden getraind.

STZ

De STZ heeft onderwijs en opleiding als belangrijke pijler. Hierbij draait het om een optimaal opleidingsklimaat en een vernieuwende aanpak hierin. Dat is ook de reden dat de STZ nu deze onderscheidende simulatietraining aanbiedt aan vier topklinische ziekenhuizen.

Uniek traject

Anders dan bij reguliere simulatietrainingen heeft de Medische Simulatieweek diverse doelen. Juist de combinatie van het oefenen in communicatie, goede samenwerking en medisch handelen bij acute situaties maakt het traject uniek. De training wordt dan ook gegeven door medische èn communicatietrainers. Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg staan of vallen bij een goede medische behandeling, onderlinge samenwerking, teamwork en de juiste bejegening van de patiënt. Al deze factoren worden bij de enscenering van de acute situatie belicht. De oefeningen worden via video-opnames geregistreerd, waarna gezamenlijke evaluatie plaatsvindt.

Simulatieweek

De 1e Medische Simulatieweek werd gehouden in de opleidingsziekenhuizen Atrium Medisch Centrum, VieCurie Medisch Centrum, St. Elisabeth Ziekenhuis en het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Wanneer de training succesvol blijkt, wordt het project uitgebreid naar de overige 24 STZ- ziekenhuizen.

Meer informatie

Website St. Elisabeth