TOP

Wat is medicatieveiligheid?

Medicatieveiligheid wordt gedefinieerd als het minimaliseren van aan geneesmiddelen gerelateerde problemen, waarvan medicatiefouten een belangrijk onderdeel vormen. Medicatiefouten zijn fouten in het aanvragen, verwerken, afleveren, toedienen of monitoren van geneesmiddelen. Medicatiefouten zijn over het algemeen niet het gevolg van opzettelijk nalatig handelen, maar van een of meerdere tekortkomingen in het proces.

VMS Thema’s

In het VMS Veiligheidsprogramma waren de thema’s High Risk medicatie en Medicatieverificatie bij opname en ontslag opgenomen. Implementatie van deze thema’s blijkt lastig en vraagt nog extra aandacht. Daarom is medicatieveiligheid één van de patiëntveiligheidsspeerpunten.

Datum laatste update:
10 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie