TOP

Toezicht IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) focust zich vanaf 2015 in het toezicht zorgbreed op het risicothema Medicatieveiligheid. Dit heeft al geresulteerd in verschillende multidisciplinaire richtlijnen. In alle domeinen van de gezondheidszorg is de afgelopen jaren vooruitgang geboekt op het gebied van de medicatieveiligheid, maar er liggen ook nog steeds grote uitdagingen. Instrumenten die de IGJ hierbij in zal zetten zijn onder andere de Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen en thematisch toezicht.

Basisset ziekenhuizen

Vanaf 2015 zijn in de basisset een aantal nieuwe Kwaliteitsindicatoren opgenomen die betrekking hebben op medicatieveiligheid. Dit zijn indicatoren betreffende het voorschrijven van geneesmiddelen door middel van een elektronisch voorschrijfsysteem en Medicatieverificatie bij opname en ontslag van kwetsbare patiënten (ouderen en kinderen). Ook Indicatoren over High risk medicatie zullen vanaf 2018 in de basisset zijn opgenomen.

Thematisch toezicht

Een belangrijke focus in het toezicht medicatieveiligheid van de inspectie voor 2017 ligt op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven momenteel. De patiënt moet kunnen vertrouwen op veilig voorgeschreven medicatie. Concreet gaat het om: duidelijkheid voor de patiënt over regie en verantwoordelijkheid, het actueel medicatieoverzicht, de medicatiebeoordeling en de elektronische medicatiebewaking. De inspectie maakt deze keuze, omdat medicatiefouten die bij het voorschrijven worden gemaakt vervolgens doorwerken in de gehele keten.

Datum laatste update:
6 maart 2018
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie