TOP

Richtlijnen

Op deze pagina vindt u meer informatie over richtlijnen en voorschriften voor medicatieveiligheid.

Overdracht van medicatiegegevens in de keten

Mede als gevolg van het niet doorgaan van de wet ten aanzien van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, die stamt uit 2008, op dit moment niet goed uitvoerbaar. Daarom hebben alle partijen die de richtlijn destijds hebben onderschreven (waaronder de NVZ en de NFU) in 2015 een nadere toelichting op de richtlijn opgesteld.

In de toelichting wordt gesteld dat bij het voorschrijven of ter hand stellen van geneesmiddelen beschikt moet worden over een actueel medicatieoverzicht (AMO), geverifieerd met de patiënt of diens zorgverlener. Deze moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

  1. Patiëntgegevens (NAW)
  2. Medicatiegegevens van de patiënt: werkzame stof; dosering en (indien kuur) gebruiksduur; toedieningsvorm; sterkte per toedieningseenheid of verpakking; en indien van toepassing contra-indicaties, allergieën/intoleranties, ADE (ernstige bijwerkingen) en LAB waarden (indien beschikbaar en indien patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven). Op dit moment is alleen wettelijk geregeld dat de afwijkende nierfunctiewaarden beschikbaar zijn voor voorschrijvers en apotheekhoudende
  3. Herkomst van het medicatieoverzicht

Daarnaast worden in de toelichting een paar uitzonderingssituaties weergegeven zoals in het geval van spoedeisende situaties en passanten, en weinig risico bevattende geneesmiddelen. Dit alle maakt dat de toelichting geen nieuwe eisen stelt of nieuwe vormen elementen bevat, maar een praktische handreiking is voor de bestaande richtlijn. Momenteel wordt gewerkt aan herziening van de ‘Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten’. Deze bevindt zich in de laatste fase.

Vermelding reden van voorschrijven bij 23 geneesmiddelen

Vanaf 1 augustus 2013 zijn artsen en andere voorschrijvers wettelijk verplicht om bij 23 geneesmiddelen de reden van voorschrijven op het recept te vermelden. Dit zijn geneesmiddelen die voor meerdere indicaties in uiteenlopende doseringen kunnen worden voorgeschreven en waarbij sprake is van een smalle therapeutische breedte of risico op ernstige bijwerkingen bestaat. Bij een smalle therapeutische breedte komt de dosering nauw, want bij een kleine afwijking van de dosering is er al een risico op nadelige effecten zoals vergiftigingsverschijnselen. Aan de hand van de reden van voorschrijven kan de apotheker controleren of de dosering klopt.

Daarnaast zijn artsen die laboratoriumonderzoek hebben laten uitvoeren naar de nierfunctie van een patiënt verplicht om een afwijkende uitslag aan de apotheker van de patiënt te verstrekken. De nierwaarde is belangrijk bij het verstrekken van geneesmiddelen en vormt een belangrijke factor in het verbeteren van de medicatieveiligheid.

Meer informatie over deze wettelijke verplichting vindt u op de website van de KNMG. Zo vindt u onder andere een lijst van veel gestelde vragen met hierin de lijst met de 23 middelen waar het over gaat. Per middel klikt u door naar een overzicht van de mogelijke redenen van voorschrijven.

Datum laatste update:
3 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie