TOP

Medicatieveiligheid en VIPP

Op 1 januari 2017 ging het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) van start. Een belangrijk onderdeel van VIPP is medicatieveiligheid. Binnen het programmaonderdeel Patiënt en Medicatie zijn in twee modules doelstellingen geformuleerd, B1 en B2. Met module B1 wordt beoogd om het risico van niet beschikbare, onvolledige of gedateerde medicatie-informatie te voorkomen.

Patiënt regie over eigen medische gegevens

Om aan de doelen van module B2 te voldoen, moet een instelling voorgeschreven medicatie digitaal aanbieden als vooraankondiging of recept aan de openbare apotheek. Daarnaast verstrekt een instelling bij ontslag aan de patiënt een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht dat voldoet aan de geldende medicatierichtlijn. Ook is de standaard voor het vastleggen van de medicatieafspraak geïmplementeerd in het EPD of EVS. 80% van deze medicatieafspraken bij ontslag is in het EPD/EVS van de instelling vastgelegd volgens de geldende standaarden. Uitgangspunt blijft dat de patiënt zelf regie en inzicht heeft in zijn eigen medische gegevens.

VIPP-website

Meer informatie over het VIPP-programma vind je op www.vipp-programma.nl. Weten hoever de instellingen zijn met de VIPP-doelstellingen? Bekijk de monitor. Of neem contact op met het VIPP-team in jouw instelling.

Datum laatste update:
29 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie