TOP

Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Samen leren en verbeteren is het adagium waarvoor ook het Zorginstituut aandacht vraagt als het gaat om invoeren en doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen.

In het Nationaal Programma Ouderenzorg is door de UMC’s sinds 2008 hard gewerkt met veel partners en zijn er mooie evidence based zorgconcepten ontwikkeld die ertoe geleid hebben dat we steeds meer gezamenlijk ervoor zijn gaan zorgen dat iedere patiënt in de regio de juiste (tijdelijke) zorg krijgt, op de juiste plek, tegen de juiste financiering.

Website Beter Oud

Op Beter Oud staan de alle evidence based transmurale zorgconcepten toegelicht die samen met ouderen zelf ontworpen en uitgevoerd zijn.

Datum laatste update:
10 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie