TOP

Wat is infectiepreventie en antibioticabeleid?

Infecties vormen een belangrijke groep complicaties die kunnen voorkomen bij een veelheid aan verschillende behandelingen die patiënten kunnen ondergaan. Daarmee behoren ziekenhuisinfecties tot de veelal vermijdbare en soms ernstige complicaties van een ziekenhuisopname en veroorzaken verhoogde morbiditeit, opnameduur en kosten. Daarnaast is infectiepreventie onderdeel van het beleid tegen antibioticaresistentie. Antibioticagebruik werkt resistentieontwikkeling in de hand. Hoe meer infecties worden voorkomen des te lager is het antibioticumgebruik. Met goede infectiepreventie wordt verdere verspreiding van resistente bacteriën voorkomen.

Nederland doet het in de zorg ten opzichte van andere landen relatief goed wat betreft de preventie van infecties en het zorgvuldig gebruik van antibiotica. Toch blijkt uit diverse rapporten, bijvoorbeeld van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, dat het beter moet en kan.

Lees meer

 

Datum laatste update:
26 maart 2018
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie