TOP

Toezicht infectie preventie (TIP)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start in het voorjaar van 2017 met het vervolg van de inspectiebezoeken in het kader van het project ‘Toezicht op infectiepreventie’ (TIP).

Het project TIP is in 2013 gestart en heeft als onderwerp de infectiepreventie in algemene zin met speciale aandacht voor het tegengaan van de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in het ziekenhuis. Inmiddels zijn er twee toezichtrondes geweest. In de tweede ronde was meer aandacht voor antibiotic stewardship en dit zal ook in de derde ronde getoetst worden.

Resultaten tweede toezichtronde

Uit de tweede toezichtronde van de IGJ bleek dat ziekenhuizen beter zijn voorbereid op de toename van BRMO dan in 2013. De richtlijnen worden beter nageleefd. Vooral de algemene voorzorgsmaatregelen, het op de juiste manier dragen van de werkkleding en het onbedekt houden van de armen en handen, is verbeterd. Maar ook waren er nog tekortkomingen. Zo moeten ziekenhuizen reiniging en desinfectie beter organiseren en uitvoeren. Ook de controle bij opname op mogelijke besmettingen met resistente bacteriën moet beter. Verder weten medewerkers niet in alle ziekenhuizen goed genoeg hoe de isolatiekamers werken en zijn de isolatiekamers technisch niet altijd in orde. Lees het rapport van de IGJ.

Datum laatste update:
6 maart 2018
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie