TOP

Disclaimer

De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de NFU Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU),  tenzij expliciet anders is vermeld.

Aan de op de website vmszorg.nl opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De partners hebben aan het opstellen van de inhoud van de pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de website vmszorg.nl onvolledig is of onjuistheden bevat. De partners aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van de pagina’s die door links die op de website vmszorg.nl zijn opgenomen beschikbaar zijn.

De partners verklaren krachtens art. 6:253 e.v. BW deze disclaimer onverkort van toepassing op al degenen die bezit en/of beschikking heeft gekregen over een van de website vmszorg.nl gedownload document dan wel anderszins informatie heeft verkregen die van de website vmszorg.nl afkomstig is, doch dit document of deze informatie niet zelf van de vmszorg.nl website heeft gedownload c.q anderszins heeft gehaald.

Degene die van de website vmszorg.nl een document download of anderszins informatie haalt en op wie de onderhavige disclaimer van toepassing is, is verplicht iedere (latere) gebruiker van het document en / of informatie afkomstig van de website vmszorg.nl op de hoogte te stellen van de inhoud en de werking van de onderhavige disclaimer.

Deze website (inclusief onderhavige disclaimer) wordt beheerst door Nederlandse recht. De bevoegde rechter te Utrecht heeft uitsluitende bevoegdheid om van alle geschillen met betrekking tot deze internetsite respectievelijk disclaimer kennis te nemen.

Datum laatste update:
15 september 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie