TOP

Symposium Open in de zorg: Just culture

13 november 2018

Op vrijdag 30 november organiseren het OPEN Leernetwerk en Fonds Slachtofferhulp het symposium ‘Just Culture’. Het symposium is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een ziekenhuis en  betrokken is bij klachten, incidenten, calamiteiten, kwaliteitszorg en patiëntveiligheid, of geïnteresseerd is in het bevorderen van een open cultuur.

Programma

In ‘Just Culture’ komen een aantal actuele en belangrijke onderwerpen in de zorg samen. Zoals patiëntveiligheid (1), peer support (2), open en eerlijke omgang met klachten en incidenten (3), en het aanpakken van disfunctioneren (4). Het symposium heeft open en eerlijke omgang met klachten en incidenten als insteek, maar het gaat nadrukkelijk over de wijze waarop deze vier onderwerpen principieel én praktisch samenhangen. Johan Legemaate zal een theoretische inleiding op het thema geven, waarna John Taks ‘Just Culture’ belicht vanuit de praktijk als ziekenhuisbestuurder van het Diakonessenhuis. In zijn bijdrage zal John Taks aandacht besteden aan de ervaringen met de Pilot Casemanagement van Fonds Slachtofferhulp.

Na de pauze signaleert Berber Laarman een probleem dat is geconstateerd bij de evaluatie van de GOMA: de verkokering van procedures na een ongewenste gebeurtenis. Voor zorgprofessionals kan het moeilijk zijn om op de juiste manier met de patiënt in gesprek te gaan. Ziekenhuizen investeren in procedures die helpen om duidelijkheid te krijgen, zoals calamiteitenonderzoek en klachtbemiddeling. Deze procedures zijn van elkaar gescheiden, verschillen in de mate waarin er aandacht is voor de behoeften van patiënten, kosten tijd, en de professional raakt vaak uit beeld. Voor de periode direct na een gebeurtenis bestaat geen adequaat beleid voor de relatie/communicatie tussen professional en patiënt.

Na een korte presentatie volgt een panel- en zaaldiscussie over de noodzaak en vormgeving van een snelle open reactie na een ongewenste gebeurtenis.

Aanmelden

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Kijk op de website van Fonds Slachtofferhulp voor meer informatie en aanmelden. Het symposium vindt plaats op vrijdag 30 november, van 13.30 tot 17.00 uur. Locatie is De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2 in Amsterdam.