TOP

Richtlijn polyfarmacie bij ouderen in de tweede lijn

1 juni 2018

Ouderen hebben vaak verschillende ziekten tegelijk en gebruiken daarvoor meerdere medicijnen. Als een patiënt gedurende langere tijd vijf of meer verschillende soorten geneesmiddelen tegelijk gebruikt, heet dat polyfarmacie. Polyfarmacie kan bij ouderen voor problemen zorgen.

In de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen staat beschreven hoe je de beste zorg kunt bieden aan deze groep. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen die veel verschillende medicijnen gebruiken.

Addendum zorg in de tweede lijn

In 2018 is een addendum toegevoegd aan de richtlijn, specifiek over zorg in de tweede lijn. Hierin komen de volgende punten aan bod:

  • Hoe te handelen op het moment dat een oudere patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis.
  • Wat kan er gedaan worden om schade door medicatie tijdens opname te voorkomen.
  • Hoe kan de kans op medicatiegerelateerde problemen na ontslag uit het ziekenhuis vermindert worden.

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Geriatrie (NVKG). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de klinisch geriaters, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, cardiologen, psychiaters, huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundigen.