TOP

Nieuwe richtlijn dementie

9 maart 2018

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, heeft samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) een richtlijn opgesteld hoe je om moet gaan met probleemgedrag van patiënten met dementie. Het gaat om een herziening van de richtlijn uit 2008.

Doel richtlijn

Het doel van de richtlijn is het bevorderen van een eenduidige multidisciplinaire analyse en een methodische werkwijze. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg, bevordert interne en transmurale samenwerking en dringt ongewenste praktijkvariatie terug.