TOP

Inzicht in veiligheidscultuur met COMPaZ

7 augustus 2018

Wil je meer inzicht in de patiëntveiligheidscultuur van het ziekenhuis? Het Nivel kan hierbij helpen. Met de digitale COMPaZ-vragenlijst kan het Nivel op anonieme wijze een veiligheidscultuurmeting uitvoeren onder de medewerkers van je ziekenhuis. Je kunt de resultaten inzetten bij het bespreken en verbeteren van de veiligheidscultuur. Of deze gebruiken bij (her)accreditatie-aanvragen en IGJ-gesprekken. Ook zijn de resultaten geschikt voor het maken van een vergelijking tussen de veiligheidscultuur van jouw ziekenhuis en die in andere Nederlandse ziekenhuizen.

De COMPaz cultuurmeting is ontwikkeld voor het VMS Veiligheidsprogramma. Veel ziekenhuizen hebben in de periode 2008 – 2012 een meting gedaan. Na afloop van het VMS-programma is het instrument overgedragen aan kennisinstituut Nivel. Ziekenhuizen kunnen bij Nivel terecht voor de aanvraag van COMPaZ cultuurmeting.