TOP

Hoe bouw je een veilige cultuur?

21 december 2018

Op 21 maart organiseert WeView het event ‘Hoe bouw je een veilige cultuur’?. Een evenement gericht op de menskant van veilige cultuur. Welk gedrag is nodig is om daadwerkelijk succesvol te kunnen veranderen? Geen processen en systemen, maar lessons learned en beproefde vernieuwende succesrecepten.

Over het event

Iedereen wil het! Maar het is ongelooflijk lastig om een veilige cultuur te creëren. Een cultuur waar medewerkers zich vrij voelen om fouten te durven maken en lessen te delen, eigenaarschap tonen en zich medeverantwoordelijk voelen voor de ingeslagen weg. Waar medewerkers elkaar naar een hoger plan durven te coachen en elkaar waarderen op hun talenten, resultaten, manier van werken en persoonlijkheid. Waar onderling vertrouwen, elkaar aanspreken en zelfreflectie vanzelfsprekend zijn met als resultaat een fijne en efficiënte samenwerking. Het lijkt allemaal heel logisch en makkelijk. Maar de praktijk is weerbarstiger.  Heel veel organisaties kampen met deze worsteling.  Want hoe doe je dat nou? Het creëren van een veilige cultuur?

Tijdens het programma wordt dieper ingegaan op:

  • Wat is dat nou een veilige cultuur?
  • Wat is ervoor nodig?
  • Hoe bereik je dat?
  • Wat maakt het lastig?
  • En waar lukt het al, successen en praktische handvatten

Sprekers vanuit verschillende werelden delen  hun ervaring én hun worsteling. Wil je meer weten? Kijk op de website.