TOP

Help mee het normdocument patiëntveiligheid te verbeteren

8 december 2017

NTA 8009 ‘Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’ wordt gereviseerd. Belanghebbenden kunnen tot 22 december 2017 commentaar leveren op de oude NTA 8009. Het commentaar wordt verwerkt in de ontwikkeling van NEN 8009.

Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Het continu bewaken en beheersen van de risico’s om veilige zorg te kunnen leveren blijft dagelijks de aandacht vragen. Het doel van NTA 8009 en NEN 8009 was en blijft de patiëntveiligheid en daarmee de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het streven is het aantal vermijdbare fouten te minimaliseren, waarbij het voorkomen van vermijdbare schade en sterfte de ambitie is.

Andere zorginstellingen die patiëntveiligheid willen verbeteren kunnen gebruik maken van de eisen aan een veiligheidsmanagementsysteem in NTA 8009.

Revisie NTA 8009 tot NEN 8009

Het revisietraject bevat drie aspecten:

  • Inventariseren van de ervaringen in ziekenhuizen en zorginstellingen met het gebruik van  NTA 8009
  • Verwerken van commentaren op NTA 8009:2011
  • Ontwikkelen van NEN 8009

De opdrachtgevers van het project zijn de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie van Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Inventarisatie commentaar en suggesties

Graag leren we van jouw ervaringen met patiëntveiligheid en het gebruik van de NTA. Je kunt nog tot en met 22 december commentaar en suggesties voor verbetering geven op NTA 8009 via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie van je naam, organisatie en e-mailadres krijg je toegang tot de norm. Per paragraaf kun je aangeven waarom je de tekst wilt verbeteren en hoe de nieuwe tekst er volgens jou uit moet zien.

De NEN commissie NTA 8009, bestaande uit een advies- en een besluitvormingscommissie, zal de commentaren en eventuele tegengestelde suggesties verwerken tot de tekst voor de NEN 8009.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over het revisietraject kun je contact opnemen met Marlou Bijlsma, NEN Zorg & Welzijn, marlou.bijlsma@nen.nl.