TOP

Eenheid van Taal in antibioticaresistentie

10 juli 2018

De eerste twee laboratoria zijn succesvol aangesloten op een nieuw gestandaardiseerd systeem voor gegevensuitwisseling over infecties met resistente ziekteverwekkers. Het gaat om de RLM in Dordrecht en CBSL in Hilversum. De ontwikkeling van dit systeem is onderdeel van het project Eenheid van Taal in antibioticaresistentie van de NVMM, Nictiz en het RIVM.

Tijdens de eerste fase van het project worden zes Medisch Microbiologische Laboratoria aangesloten op een centrale berichtenservice. De aangesloten labs sturen dagelijks meldingen over resistente micro-organismen (BRMO) naar de surveillancesystemen van het RIVM. Ze doen dit op basis van gestandaardiseerde labcodes.

Betere surveillance en monitoring

Om infecties met resistente ziekteverwekkers effectief te kunnen bestrijden, is het nodig om snel inzicht te krijgen in wie waar, wanneer en waarom geïnfecteerd raakt. Ook is inzicht nodig in hoe resistente bacteriën en resistentiegenen zich verspreiden.

Om betere surveillance en monitoring van antibioticaresistentie mogelijk te maken, worden door het projectteam gestandaardiseerde labcodes ontwikkeld, samenwerkingsafspraken gemaakt en aanpassingen aan de systemen gedaan. Het streven is dat in 2020 alle Medisch Microbiologische Laboratoria met de gestandaardiseerde codes en afspraken van ‘Eenheid van Taal’ werken.