Speerpunten

In het hoofdlijnenakkoord tussen zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid over de jaren 2015 – 2017 zijn drie speerpunten afgesproken op het gebied van patiëntveiligheid. Dit zijn Infectiepreventie en Antibioticaresistentie, Medicatieveiligheid en Veilige toepassing van Medische Technologie.

Infectiepreventie en antibioticaresistentie

Infectiepreventie is noodzakelijk om infecties en de verspreiding ervan te voorkomen. Daarnaast is infectiepreventie onderdeel van het beleid tegen antibioticaresistentie. Met goede infectiepreventie wordt verdere verspreiding van resistente bacteriën voorkomen.

Medicatieveiligheid

In het VMS Veiligheidsprogramma zijn de thema’s ‘High Risk Medicatie’ en ‘Medicatieverificatie bij opname en ontslag’ opgenomen. Implementatie van deze thema’s blijkt lastig en vraagt nog extra aandacht.

Veilige toepassing van Medische Technologie

Een veilige behandeling van de patiënt in het ziekenhuis is in toenemende mate afhankelijk van medische technologie. Voor een goede beheersing van medische technologie is samenwerking nodig tussen de verschillende disciplines in het ziekenhuis, van directie tot en met de technicus, van medisch specialist tot en met de inkoper.