Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is het vervolg op Quick scan van het VMS Veiligheidsprogramma. De Veiligheidsmonitor is bedoeld om een indruk te geven van de mate waarin ziekenhuizen de doelstellingen hebben behaald. Hierbij gaat het om twee doelstellingen: het behalen van de accreditatie/certificatie van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en het behalen van de vastgestelde doelstellingen op de tien inhoudelijke thema’s. 
 
De Veiligheidsmonitor is evenals de Quick scan een zelfevaluatie van de deelnemende ziekenhuizen. De resultaten zijn daarmee een subjectieve waarneming. Van de 93 aangeschreven ziekenhuizen hebben 86 raden van bestuur geparticipeerd in de Veiligheidsmonitor. 
 
Uit de resultaten blijkt dat vrijwel alle ziekenhuizen  inmiddels beschikken over een geaccrediteerd of gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem. Daarnaast zijn alle ziekenhuizen met alle tien thema’s aan de slag en is er verdere vooruitgang in de implementatie geboekt. Ook na afronding van het VMS Veiligheidsprogramma zijn de ziekenhuizen doorgegaan met de implementatie van de thema’s. In de resultaten van vijf thema’s lijkt  echter ook een lichte reductie te zien in het aantal ziekenhuizen dat de einddoelstelling heeft bereikt. Dit betreft de thema’s Post operatieve wondinfecties, Sepsis, Kwetsbare ouderen, High risk medicatie en Verwisseling. 
 
Onderstaande grafiek geeft weer hoe ziekenhuizen hun eigen voortgang op de verschillende onderdelen beoordelen.
 
 
Per thema is het percentage ziekenhuizen per implementatiefase in kaart gebracht:
 
fase 5: Doelstelling behaald (groen).
fase 4: De interventies zijn op alle relevante afdelingen doorgevoerd en de resultaten worden  gemeten (licht groen).
fase 3: De interventies zijn op alle relevante afdelingen doorgevoerd maar er is nog geen  effectmeting gestart (licht oranje).
fase 2: Pilot op één of enkele afdelingen (donker oranje).
fase 1: Implementatie van het thema is nog niet gestart (rood).
 
De uitkomsten van de laatste Veiligheidsmonitor per ziekenhuis zijn te zien op de website van de NVZ
 
Ook het komend jaar zullen de NVZ en NFU de ziekenhuizen stimuleren door te gaan met het implementeren van de thema’s en het behouden van de behaalde resultaten. Eind dit jaar zal de voortgang wederom gemeten worden met de Veiligheidsmonitor. Elders op deze website vindt u meer informatie over de ondersteuning die de NVZ en de NFU u hierbij bieden.