Over ons

Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) vormt het systeem waarmee ziekenhuizen continue risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Het is daarmee de verankering van patiëntveiligheid in de praktijk.

De combinatie van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) én 10 grotendeels evidence based medisch inhoudelijke thema’s, maakt het Veiligheidsprogramma wereldwijd vooruitstrevend.

De tien inhoudelijke thema's zijn vastgesteld op basis van patiëntveiligheidsonderzoek van NIVEL/EMGO. Dit zijn de thema's waarop veel winst te behalen valt als het gaat om het terugdringen van de onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen. Daarnaast is er nog een extra thema: Veilige zorg voor kinderen.

De thema’s zijn:

 1. Voorkomen van wondinfecties na een operatie 
 2. Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis
 3. Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
 4. Medicatieverificatie bij opname en ontslag
 5. Kwetsbare ouderen
 6. Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende middelen
 7. Voorkomen van verwisseling bij en van patiënten
 8. Voorkomen van incidenten bij high-risk medicatie
 9. Voorkomen van onnodig lijden van patiënten door pijn
 10. Optimale zorg bij acute coronaire syndromen
   

Doelstelling
Het VMS Veiligheidsprogramma ondersteunt Nederlandse ziekenhuizen door kennis en een samenwerkingsstructuur aan te bieden zodat ziekenhuizen bij kunnen dragen aan de 50% reductie van onbedoelde vermijdbare schade. Daartoe dienen ziekenhuizen per 31 december 2012 geaccrediteerd te zijn of een gecertificeerd VMS te hebben en de gestelde doelstellingen van de 10 thema’s te hebben behaald.