Nieuws

Wil jij deelnemen aan de adviescommissie revisie NTA 8009?

03/08/2017

Dit jaar verloopt de NTA 8009 ‘Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’, vandaar dat deze wordt gereviseerd tot NEN 8009 norm. Belanghebbende partijen – zowel professionals en organisaties die hen vertegenwoordigen - kunnen bijdragen aan het nieuwe normdocument in het revisietraject dat start in september 2017.

Vraag aan jou: wil je meedoen in de adviescommissie?

Tijdens de revisie wordt er gewerkt met een adviescommissie en een besluitvormingsgroep. De besluitvormingsgroep wordt gevormd door bestuurlijke vertegenwoordigers op voordracht van de NVZ, NFU, V&VN en Federatie Medisch Specialisten. In de adviescommissie vragen we inhoudelijke experts, zoals bijvoorbeeld de kwaliteits- en of patiëntveiligheidsmanagers en professionals van zorginstellingen.

Net als bij de ontwikkeling van de NTA 8009 is de ontwikkeling van de NEN 8009 open voor alle belanghebbende partijen. De aankondiging van het traject in het veld biedt partijen de gelegenheid om zich aan te melden voor participatie in de adviescommissie. Beslissingen binnen de adviescommissie worden genomen op basis van consensus.

Adviescommissie komt 2 keer bij elkaar

Er is gekozen voor een zo efficiënt mogelijke werkwijze. Op basis van de NTA 8009:2014 worden in een openbare commentaarronde commentaar tekstsuggesties verzameld. Op basis hiervan wordt een concept document op een zeer gestructureerde efficiënte wijze aan de adviescommissie voorgelegd. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de adviescommissie maar twee keer bij elkaar hoeft te komen.

Start revisietraject 5 september

Op 5 september van 16.00 tot 18.00 uur vind in Utrecht de startbijeenkomst plaats. Alle betrokkenen worden hiervoor uitgenodigd. Dus ook leden van de adviescommissie.

Wil je meedoen aan het revisietraject? Klik hier om je aan te melden voor de startbijeenkomst.