Nieuws

Bekwaamheidseisen robotchirurgie, elektrochirurgie en infuustechnologie

11/07/2017

Wat moet je weten en kunnen om robotchirurgie, elektrochirurgie of infuustechnologie veilig te kunnen gebruiken? Het NIVEL heeft samen met experts een lijst gemaakt met basiseisen van wat zorgverleners minimaal moeten weten en kunnen.

Download hier de basiseisen voor: