Nieuws

Ideeën gezocht voor International Forum on Quality en Safety in Healthcare 2018

06/06/2017

Het International Forum on Quality en Safety in Healthcare is een jaarlijks congres dat door ruim 3.000 deelnemers uit meer dan 70 landen wordt bijgewoond. Het is één van 's werelds grootste conferenties voor zorgprofessionals die werken aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. In mei 2018 is het congres in Amsterdam.

Tijdens het International Forum kunnen Nederlandse ziekenhuizen laten zien waarin ze (internationaal) voorlopen als het gaat om kwaliteit en veiligheid. Dit kan door het indienen van projectvoorstellen voor sessies, voordragen van sprekers, posters of door op 2 mei 2018 gastziekenhuis te zijn voor de Experience Day.

Op 16 juni komt de programmacommissie bijeen. Ideeën, goede voorbeelden en andere voorstellen kunnen hiervoor ingediend worden bij a.verkaar@nvz-ziekenhuizen.nl.