Nieuws

Enquête medicatieoverdracht

14/11/2016

Op de site Medicatieoverdracht.nl staat een enquête over knelpunten rond medicatieoverdracht in het ontslagproces in het ziekenhuis. 

Met dit onderzoek wil bureau Meeuw & Roos inzichten, knelpunten, tips en andere ervaringen verzamelen over het proces van opname tot en ontslag. De bedoeling is om zo input te kunnen geven aan verbetering aan het ontslagproces uit het ziekenhuis.

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de enquête. Meer weten? Kijk op www.medicatieoverdracht.nl voor meer informatie.