Nieuws

Themaconferentie over medicatieveiligheid

25/10/2016

Op 24 november 2016 organiseren de NVZ, NFU en de NVZA een conferentie over het thema medicatieveiligheid.

Patiënten moeten kunnen rekenen op een veilige behandeling met geneesmiddelen. Onjuist voorschrijven of het onjuist toedienen van geneesmiddelen kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. Om dat te voorkomen, wordt er al jaren veel aandacht besteed aan medicatieveiligheid, zoals in de thema’s ‘High Risk Medicatie’ en ‘Medicatieverificatie bij opname en ontslag’ van het VMS Veiligheidsprogramma en de Veiligheidsagenda. Ook de IGZ besteedt aandacht aan dit thema, onder andere via het thematisch onderzoek over ‘Verantwoord voorschrijven’, waarvan het rapport dit najaar uitkomt.

Er zijn al grote stappen gezet in het verbeteren van medicatieveiligheid. Veel innovaties en goede voorbeelden zijn in de praktijk te vinden. In vrijwel alle ziekenhuizen lopen verbeterprojecten en ook landelijk is sprake van diverse ontwikkelingen, zoals de nieuwe richtlijn medicatieoverdracht in de keten die dit najaar gereed moet zijn. Genoeg redenen om ook dit jaar weer een themaconferentie medicatieveiligheid te organiseren om een en ander voor het voetlicht te brengen en u te inspireren en te motiveren.

Meer informatie over het programma en inschrijving.