Nieuws

Wil jij deelnemen aan de adviescommissie revisie NTA 8009?

03/08/2017

Dit jaar verloopt de NTA 8009 ‘Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’, vandaar dat deze wordt gereviseerd tot NEN 8009 norm. Belanghebbende partijen – zowel professionals en organisaties die hen vertegenwoordigen - kunnen bijdragen aan het nieuwe normdocument in het revisietraject dat start in september 2017.

Bekwaamheidseisen robotchirurgie, elektrochirurgie en infuustechnologie

11/07/2017

Wat moet je weten en kunnen om robotchirurgie, elektrochirurgie of infuustechnologie veilig te kunnen gebruiken? Het NIVEL heeft samen met experts een lijst gemaakt met basiseisen van wat zorgverleners minimaal moeten weten en kunnen.

Eenduidige codering medische hulpmiddelen

22/06/2017

Verschillende partijen in de zorg hebben afspraken gemaakt over eenduidige codering van medische hulpmiddelen. Met de elektronische codering is altijd duidelijk bij welke patiënt welk medisch hulpmiddel is gebruikt. Dat is belangrijk omdat daarmee de patiëntveiligheid verbetert. De afspraken zijn tot stand gekomen op verzoek en onder regie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ideeën gezocht voor International Forum on Quality en Safety in Healthcare 2018

06/06/2017

Het International Forum on Quality en Safety in Healthcare is een jaarlijks congres dat door ruim 3.000 deelnemers uit meer dan 70 landen wordt bijgewoond. Het is één van 's werelds grootste conferenties voor zorgprofessionals die werken aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. In mei 2018 is het congres in Amsterdam.

29-31 mei: Masterclass Healthcare Informatics in Valencia

10/03/2017

Geïnteresseerd in een internationale masterclass voor zorgmanagers over het veilig toepassen van medische technologie en IT? Bekijk de introductie video of lees de brochure van de Masterclass Health Informatics die van 29 tot en met 31 mei wordt georganiseerd in Valencia.

26 – 28 april: International Forum on Quality and Healthcare

23/01/2017

Van 26 tot 28 april vindt in Londen het International Forum on Quality and Safety in Healthcare plaats. Bezoekers die zich voor 30 januari aanmelden maken gebruik van een ‘early bird-korting’.

Patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen verder verbeterd

08/12/2016

Steeds vaker wordt bij patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis de medicatie gecontroleerd: in 2012 werd dit bij minder dan de helft gedaan, nu bij vier van de vijf patiënten. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL en EMGO+.

Enquête medicatieoverdracht

14/11/2016

Op de site Medicatieoverdracht.nl staat een enquête over knelpunten rond medicatieoverdracht in het ontslagproces in het ziekenhuis. 

Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen

09/11/2016

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseert in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in november 2016 een meldmaand vervalste medische hulpmiddelen.

Aanpassing Gedragscode Medische Hulpmiddelen

28/10/2016
Op 1 januari 2017 wordt de Gedragscode Medische Hulpmiddelen aangepast. Op woensdag 30 november organiseren de stichting GMH en de stichting Transparantieregister Zorg een voorlichtingsbijeenkomst over de aanpassing.