Management van derden

In het ziekenhuis kunnen naast artsen en verpleegkundigen ook (tijdelijk) bijvoorbeeld leveranciers, aannemers, ICT’ers, studenten of andere belanghebbenden werken. Met het oog op de patiëntveiligheid is het belangrijk deze ‘derden’ zich houden aan de geldende patiëntveiligheids-eisen. Voldoen de geleverde producten/diensten aan de voorwaarden en worden de werkzaamhed-en verricht volgens de veiligheidseisen?

Wat is de basiseis voor uw VMS?

NTA 8009:2007: ‘Management van derden heeft betrekking op het toelaten van personen van buiten het ziekenhuis die, al dan via schriftelijke overeenkomsten, bepaalde werkzaamheden verrichten binnen het ziekenhuisterrein. Derden, niet zijnde patiënten, moeten handelen volgens de in dat ziekenhuis gestelde eisen ten aanzien van patiëntveiligheid.’

Vragen over Management van derden? Lees de veelgestelde vragen