Communicatie

Hoe verloopt de communicatie bij u in het ziekenhuis? Is er een duidelijke communicatiestructuur? Krijgen alle belanghebbende relevante informatie over de risico’s voor patiënten en daarmee samenhangende veiligheidsvoorschriften en –voorzieningen? En is er sprake van een open communicatie over het patiëntveiligheidsbeleid richting patiënten en externe partijen?
 

Wat is de basiseis voor uw VMS?

NTA 8009:2007: ‘De communicatiestructuur bewerkstelligt dat relevante informatie over risico’s voor patiënt en daarmee samenhangende veiligheidsvoorzieningen, bekend worden gemaakt aan medewerkers van het ziekenhuis en eventueel belangstellenden derden. Daarnaast is het belangrijk dat open communicatie over het patiëntveiligheidsbeleid naar externe en derden plaats vindt.'

 

Vragen over communicatie? Lees de veelgestelde vragen