Optimaliseren van menselijke- en omgevingsfactoren

De zorgprofessional:

Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te blijven leren.

En laat dat als volgt zien:

  • Onderkent factoren die menselijke prestaties van zowel zorgverlener als patiënt kunnen beïnvloeden.
  • Neemt weloverwogen beslissingen om patiëntveiligheid te optimaliseren.
  • (H)erkent de impact de interactie tussen mens en technologie op veilige zorg en gaat daar bewust mee om.
  • Denkt kritisch na om een patiëntveilige werkomgeving te creëren.
  • Begrijpt de voor- en nadelen van het gebruik van informatietechnologie en zet ze gepast in om veiligheid te bevorderen.
  • Gaat op verantwoorde wijze met materialen en middelen om.

 

Praktijkvoorbeelden

Voor aios

 

Heeft u ook een goed voorbeeld van een leertraject of –middel? Upload dit via het webformulier voor 'praktijkvoorbeelden van veiligheidsleren'.